Tel:
076-798 80 88  facebook

Förtroende efter 5 sekunder

Att kommunicera handlar om personlighet och påverkan, att blixtsnabbt skapa ett förtroende. De första 5 sekunderna i mötesbokning är avgörande för kontakt.

 Det är många som aspirerar på uppmärksamhet och som kör på utan att lyssna av om kontakten över huvud taget är rätt person.
Som uppringande person måste man vara trovärdig och förmedla en känsla av respekt. Vi är i övre medelåldern, vilket visat sig vara en fördel. Det underlättar i uppringande verksamhet såsom mötesbokning, undersökningar och övrig telemarketing.

Vi är dessutom medvetna om innebörden i att lyssna - vilket är en konst i sig.

Att förbli tyst tills den andra personen är klar är inte samma sak som att lyssna.

Att tänka på vad jag ska säga medan den andra personen förklarar sin situation är inte att ha bemästrat konsten att lyssna.

Att lyssna är att bearbeta vad man hör, ge det en betydelse och verkligen anstränga sig för att förstå. Att förstå, från den andra personens perspektiv, vad denne faktiskt berättar eller avslöjar, ger oss argument att enklare boka det här mötet.

Att lyssna och flika in kan göra att en osäker presumtiv kund känner sig övertygad om att ett möte är nödvändigt.

 

Projektbeskrivning

Eftersom projekt och målgrupp varierar kräver ett underlag eftertanke inför samtalet. Det finns inget universellt sätt att skriva ett manus eller underlag för mötesbokning, de som påstår detta har inte den erfarenhet av mötesbokning som förberedelserna kräver.
Trojka Marketing Department vet skillnaden mellan monolog och ett öppet samtal.

Underlaget eller projektbeskrivningen måste vara tydligt och beskriva eventuella extra önskemål från intervjun. Underlaget är också en förutsättning för produktion av databasen, som sedan blir resultatet av aktiviteten.

 

Resultatdatabas

Vi skapar formulär från projektbeskrivningen för samtalet, där vi registrerar uppgifter och kommentarer under samtalet. Vi producerar en databas i MS Access där samtalen är registrerade och strukturerade för effektiv genomförande av bokade möten. Det är kontaktuppgifter, tider för möten och eventuella kommentarer i en samtidig prospektering. Databasen får du sedan ta över och använda för din fortsatta kontakt med kunder. Du kan komplettera med kommentarer från mötet,  planera för uppföljning och själv lägga in nya möten med din nya kontakt - som ett CRM.

Det finns en artikel som beskriver Access och hur du skapar en databas som ska användas på stationära datorer, inte över Internet.
Det förklarar också lite teknik som du kan använda för att hämta befintliga data till den nya databasen. Om du då har informationen att vi skapar databasen och att du har tillgång till den med materialet från vårt gemensamma projekt - så inser du nyttan och värdet av vårt arbete...

Till artikeln... >>

 

Vad är CRM

  - Här finns information

Vi hjälper dig gärna och utvecklar din databas för ett mer anpassat säljstödsystem.

Köpinformation och beställning