Tel:
076-798 80 88  facebook

Marknadsundersökningar som tar dig vidare

En Marknadsundersökning är nödvändig. Den ger dig viktig information om vilka kunderna är och vad de önskar sig från företaget.En marknadsundersökning ger svar på mycket, till exempel:

Information om din målmarknad

Potential i produkter/tjänster

Viljan att betala för produkter/tjänster

Konkurrenter

Förbättringsmöjligheter i produkter/tjänster

En samtal med marknaden kan hjälpa dig att få reda på hur du ska behålla befintliga kunder. Det är också ett sätt att ta reda på hur du kan få nya kunder - prospektering.
Ingenting är bättre än att låta kunderna berätta direkt vad de vill ha ut av företagets produkter eller tjänster. Genom att ställa frågor som ”Hur kan vi förbättra produkten/tjänsten X? eller ex. "vad skulle få dig att köpa eller rekommendera vårt erbjudande” - får du reda på hur produkten/tjänsten kan förbättras och därmed ge ökad kundnöjdhet och fler affärer.

I en marknadsundersökning har vi målgruppen i luren och vi kan ställa de frågor du behöver för att hitta de argument du måste ha för bli effektivare.

 

Resultatdatabas

Inför samtalet/intervjun skapar formulär från innehållet i projektbeskrivningen, där vi registrerar uppgifter och kommentarer under samtalet. Det är kontaktuppgifter, tider för eventuella möten och svarsalternativ med kryssrutor och fritextfält vid insamlingen av strategisk information.

När vi genomför en marknadsundersökning producerar vi en databas i MS Access, som du får ta över efter aktiviteten. Databasen kan senare användas för mötesbokning där du sedan kan komplettera med kommentarer från mötet samt planera för uppföljning eller annat - som ett CRM.

Data i databasen kan enkelt exporteras för införande i dina egna system.

 

Klicka på symbolen för databasen så hittar du en artikel som beskriver Access och hur du skapar en databas som ska användas på stationära datorer, inte över Internet.

Det förklarar också lite teknik som du kan använda för att hämta befintliga data till den nya databasen. Om du då har informationen att vi skapar databasen och att du har tillgång till den med materialet från vårt gemensamma projekt - så inser du nyttan och värdet av vårt arbete...

 

 

Exempel på genomförd undersökning

Syftet var att marknadsföra konferensutrymmen på Radisson SAS i Stockholms-regionen generellt, med fokus på Arlandia och Grand Saltsjöbaden.

 

Exempel på graf i rapporten

Redovisningen var utförd i MS Access med grafer som bilden ovan, samt rapporter med strategisk information som sedan var vägledande i arbetet med att öka beläggningen av konferenser på dessa hotell.

Vidare även...

Köpinformation och beställning