Tel:
076-798 80 88  facebook

Vi jobbar inte med telefonförsäljning...

Däremot kan vi hjälpa dig att träffa en presumtiv kund. Telemarketing innebär att du marknadsför ditt företag med telefonens hjälp. Detta passar inte alla företag men är ett intressant alternativ för många. Många har en uppfattning om att telemarketing betyder försäljning per telefon och vi har alla kommit i kontakt med uppringande personer som vill sälja allt från prenumerationer till tjänster av olika slag.

Trojka Marketing Department har valt att avstå försäljning - vi vill däremot skapa förutsättningarna för bra möten samt underlag för att du skall lyckas bättre i mötet med bokad presumtiv kund. Antigen kan du sköta telemarketingen själv, eller så tar du hjälp av oss som har erfarenhet från telemarketing, som förstår innebörden av att lyssna..,

Trojka Marketing Department är:

Marknadsavdelningen för bokning av möten med presumtiva kunder - kalla samtal.

Marknadsavdelningen för marknadsundersökningar med underlag för strategiska beslut.

Men du kan också använda telemarketing som marknadsföringsmetod för:

inbjudningar
uppföljning av reklamutskick
ordermottagning.

I våra telemarketingprojekt använder vi Microsoft Access. Det är ett verktyg för informationshantering, som hjälper oss att strukturera de kontakter vi haft. Efter avslutat projekt finns information om besöksdatum, tider, namn på företag, personer för mötet samt utrymme för anteckningar från mötet.
I undersökningsuppdrag finns svaren presenterade per kontakt för fortsatt bearbetning samt att grafer och statistik kan presenteras på ett intressant och överskådligt sätt på möten och liknande.

Som kund får du databasen och kan enkelt redovisa resultatet internt samt exportera data till egna system.