Tel:
076-798 80 88  facebook

Vi säljer inte åt andra företag

Telemarketing innebär att du marknadsför ditt företag med telefonens hjälp. Detta passar inte alla företag men är ett intressant alternativ för många.
Antigen kan du sköta telemarketingen själv, eller så tar du hjälp av ett utomstående företag som specialiserat sig och har erfarenhet från telemarketing, som förstår innebörden av att lyssna..,

Telemarketing betyder för de flesta försäljning per telefon, vi har väl alla kommit i kontakt med uppringande personer som vill sälja allt från prenumerationer till tjänster av olika slag.

Trojka Marketing Department har valt att avstå, vi säljer inte åt andra företag - vi vill däremot skapa förutsättningarna för att du skall lyckas bättre i mötet med marknaden, den presumtiva kunden och framförallt ha tiden för utveckling och genomförandet.
Trojka Marketing Department är:

Marknadsavdelningen för bokning av möten med presumtiva kunder, kalla samtal.

Marknadsavdelningen för marknadsundersökningar med underlag för strategiska beslut.

I våra telemarketingprojekt använder vi Microsoft Access. Det är helt enkelt ett informationshanteringsverktyg som hjälper oss att lagra information för referens, rapportering och analys. Microsoft Access hjälper oss att analysera stora mängder information och hantera relaterad data mer effektivt än Microsoft Excel eller andra kalkylprogram. Vi skapar formulär från underlaget för samtalet, där vi antecknar resultatet från samtalet. Det är kontaktuppgifter, tider för möten vid mötesbokning eller svarsalternativ med kryssrutor och fritextfält vid insamlingen av strategisk information.

När våra projekt är klara har vi en databas med alla uppgifter i en struktur som innebär att vi kan redovisa resultat på olika sätt med rapporter, listor och grafer.

Som kund får du databasen och kan enkelt redovisa resultatet internt samt exportera data till egna system.


    •   
    •