Mötesbokning – start

2000 kr pris exkl. moms

Vi producerar en databas som du sedan får ta över, där du kan komplettera med uppföljning efter mötet  – som ett CRM.

I databasen finns kontaktuppgifter till företag eller kontakter som uppdraget beskriver samt utrymme för kommentarer och underlag för strategiske beslut. Eventuella kostnader för lista sker efter överenskommelse.

Se vidare under beskrivning…

Kategori:

Beskrivning

Att kommunicera handlar om personlighet och påverkan, att blixtsnabbt skapa ett förtroende. De första 5 sekunderna i ett samtal är avgörande för en lyckad kontakt.
Som person måste man vara trovärdig och ge en känsla av respekt. Vi är i övre medelåldern, vilket visat sig fungera väldigt bra i samband med uppringande verksamhet såsom mötesbokning, undersökningar och övrig telemarketing.

Eftersom projekt och målgrupp varierar kräver ett underlag eftertanke inför samtalet. Det finns inget universellt sätt att skriva ett manus eller underlag för mötesbokning, de som påstår detta har inte den erfarenhet detta kräver.
Trojka Marketing Department vet skillnaden mellan monolog och ett öppet samtal.

Underlaget eller projektbeskrivningen måste vara tydligt och beskriva eventuella extra önskemål från intervjun, vilket är en förutsättning för produktion av databasen, som sedan blir resultatet av aktiviteten.

Kostnaden 2 000 kr ex moms. är en startavgift. Den täcker kostnaden för genomgång, förberedelser av projektbeskrivning samt produktionen av databasen. Eventuell kostnad för listan av kontakter för projektet ingår inte. Det normala är att importera ett underlag i Excel som kommer från egen kunddatabas eller inköp av listor från PAR eller liknande. Det är oerhört viktigt att listan är uppdaterad och aktuell. Vi kan förmedla inköp vi PAR och liknande leverantörer. Pris enligt överenskommelse.

Kostnaden för telefonaktiviteten beror på målgrupp, antalet bokade möten eller den totala tiden för aktiviteten. Du väljer på vilket sätt vi skall genomföra aktiviteten när vi presenterar databas och intervjumanus och vårt mål är att du skall känna att kostnaden för projektet sammanfaller med dina förväntningar.

Resultatdatabas

Vi skapar formulär från projektbeskrivningen för samtalet, där vi registrerar uppgifter och kommentarer under samtalet. Det är kontaktuppgifter, tider för möten och eventuella kommentarer i en samtidig prospektering. Vi producerar en databas i MS Access, som du får ta över efter aktiviteten, där du sedan kan komplettera med kommentarer från mötet samt planera för uppföljning eller annat – som ett CRM.