Tel:
076-798 80 88  facebook

Föredrag – Svenska Uppfinnareföreningen – Helsingborg

Den 20 mars kl. 18-20, via Zoom eller om du har en möjlighet att närvara personligen på Hetch i Helsingborg – open space på bottenvåningen.

 

Hållbar design & miljöanpassad produktutveckling

Hållbarhet är mer relevant och viktigt än någonsin. Vår konsumtion av produkter genererar stora utsläpp som bidrar till klimatförändringar och miljöproblem. Hur kan vi tänka för att designa så hållbara produkter som möjligt?

Som uppfinnare, produktutvecklare och designers har vi stor möjlighet att påverka hur produkter designas och tillverkas. Alla produkter kräver material, tillverkning, transporter och energi. För att rättfärdiga detta krävs att produkter bidrar med verkligt värde till sin användare och att de kan återanvändas, återtillverkas och återvinnas.

Föreläsningen spänner från det strategiska och långsiktiga, till konkreta riktlinjer i det kortare perspektivet. Ni får kunskap, insikt och medvetenhet om produkters hållbarhet, inspiration och idéer samt användbara checklistor.

 

Marie Nilsson från Öresund Strategy & Design

Marie Nilsson från Öresund Strategy & Design har lång erfarenhet av hållbar design och miljöanpassad produktutveckling. Hon har tidigare hållit föreläsningar på detta ämne hos RISE Research Institute of Sweden, Malmö Universitet, Högskolan i Halmstad, Cradlenet, Lunds universitet mfl.

 

Du är välkommen att lyssna på Marie och du väljer huruvida du kommer till Helsingborg eller om du deltar via datorn och Zoom. Du måste anmäla dig. Fyll i formuläret och välj på vilket sätt du deltar.

Marias föredrag
Jag väljer medverkan: